BØNNESAMLING
BØNNESAMLING

BØNNEN - grunnrytmen i Kirkens liv. Når ikke jeg orker, er det alltid noen som ber: Vår Far i himmelen!!

En tjeneste for deg?

Tirsdager kl 1030  - 1100 samles en liten gruppe  til bønnesamling, vanligvis rundt lysgloben i kirkerommet. Vi ber noen faste bønner og legger frem bønnelappene fra bønnekrukken og ber også for mennesker som har bedt om forbønn. Bønnen er grunnleggende viktig i kirkens liv og er en viktig tjeneste. Velkommen til å bli med! Leder: Lill Hasler ( - har permisjon dette semester)