INFO konfirmant 2018
INFO konfirmant 2018

Lurer du på om du skal stå konfirmant  2018 og hører til i Sælen menighet?

Da kan du lese mer her: 

Alle som er født i 2003 og som hører til i Sælen menighet er velkommen til infomøte "KICK off" for kommende år onsdag 19.4 kl. 18.00-19.00.

Tilsendt brosjyre kan leses her:

Det sendes ut invitasjon i brevform til alle registrerte medlemmer i DnK i Sælen menighet i god tid før 19.4!

Vi anbefaler at konfirmanten kommer med en av de foresatte. Dere vil få god informasjon om året som ligger foran, påmeldingsrutiner, og hvordan vi fordeler konfirmantene mellom de ulike konfirmasjonssøndagene i 2018!

I Sælen kirke har vi tradisjon for konfirmasjonssøndager siste søndag i april og første søndag i mai.Dere vil få valgmulighet ved påmelding, men vi tar forbehold om at endringer kan skje om mange melder seg på kun en av søndagene.

Tilhører du en annen menighet men ønsker å følge undervisning i Sælen? Da sender du mail til Saelen.menighet.bergen@kirken.no og vi går gjennom søknader etter 19.4. 

Her kan du se noen filmer som handler om konfirmantåret: 

VEL møtt som konfirmant 2017/18 :)

Smil fra Anine menighetspedagog, Ketil prest, Frode sokneprest og resten av de ansatte i Sælen kirke!