Menighetsrådet i Sælen
Menighetsrådet i Sælen

Vårt nye menighetsråd. Rekkefølgen under gjenspeiler antall stemmer for den enkelte

MARTE GLOPPESTAD            17 år

KARI STENSLAND DYRØY     61 år,  

TOR NORDEIDE                     60 år,                                     

SIV RIKSTAD                          47 år,  

TOVE BERGEM                     42 år,

MARIANNE AADLAND         51 år,                                                                                                                                           

GEORG JOKSTAD                  62 år,

IVAR MAGNE BJO ØIESTAD 39 år,

Varamedlemmer : 

LAILA SANDEN  50 år,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ANITA HELENE NØDTVEDT RONGEVÆR ÜSTÜN  36 år,

RANDI WOLLAN NEUBER    53 år, 


 

Valgresultat Sælen sokn Kirkevalget 2015.pdf


 

Presentasjon av MR kandidatene2015.pdf