KomAnIgjen
KomAnIgjen
Sælen Menighet ønsker å legge til rette for et aktivt menighetsfellesskap. Ved bruk av en SMS-liste tenker vi at vi kan nå mange med relativt spontane invitasjoner til ulike aktiviteter og arrangementer.

KomAnIgjen

Sælen Menighet ønsker å legge til rette for et aktivt menighetsfellesskap. Ved bruk av en SMS-liste tenker vi at vi kan nå mange med relativt spontane invitasjoner til ulike aktiviteter og arrangementer.

Hva skjer?

Det er ikke tenkt noen faste arrangementer, men eksempler på aktiviteter kan være søndagstur, kveldsmat, lovsangskveld og mye mer.

Noen arrangementer vil kreve påmelding, andre kan det være mer uforpliktende respons på for å få en oversikt over hvor mange som tenker å bli med.

I tillegg til informasjon via SMS vil det gjerne ligge mer utfyllende informasjon på nettsidene til kirken (søk på Sælen kirke).

Hvordan kan jeg bli med?

Meld deg på SMS-liste ved å sende navn og telefonnummer til

komanigjen@gmail.com

Hvordan kan jeg bidra?

Har du ideer til aktiviteter kan du ta initiativet og be om å få formidlet invitasjon via SMS-listen. Hvis du ikke har anledning til å ta initiativet selv kan du likevel komme med ideen din og så kan vi se om noen andre kan ta den videre. Hvis du ønsker å ta i et tak der det er bruk for det kan du melde deg til å bli spurt om sånt.

Bruk e-post-adressen komanigjen@gmail.com.