Sælen søndagsskole i pause
Sælen søndagsskole i pause
Info om Søndagsskole i Sælen

 

Vanligvis inviterer vi ca. en søndag i måneden til søndagsskole.
Dessverre har vi i Sælen inge frivillige medarbeidere som kan være ledere for søndagsskolen. av den grunn ligger den i pause.

Kjenner du noen eller er du interessert i at dette arbeidet kan få blomstre på nytt her i Sælen så ikke nøl med å ta kontakt!

Send en mail til Anine.Mildestvedt@bergen.kirken.no og spør om å bli satt på mailingliste så får du oppdateringer og info.Vi vil være en Sprell Levende søndagsskole. Les mer om dette på http://www.søndagsskolen.no/ og kos deg med nettSPRELL.